Naujienos


2008-07-04
Projekto vadovės baigiamasis žodis

“Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose“ - tai pirmasis tokio pobūdžio Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos sumanytas ir įgyvendintas projektas.

plačiau »

Projekto informacija


Projekto vykdytojas
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

Projekto tikslas
Efektyvinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose, parengti mechanizmą, kuris padėtų mažinti iškrentančių iš ugdymo sistemos vaikųskaičių.